Att utläsa övningsprogram

Har man ingen erfarenhet av att utläsa övningsprogram så kan det till en början vara lite knepigt. Vi använder oss av ett vedertaget svenskt symbolspråk för fotboll med vissa tillagda specialtecken. Se vår teckenförklaring nedan och bekanta dig med symbolerna vi använder i alla våra övningsprogram.

Tips!

Försök att själv rita övningen och förbered dig på olika scenarion och antal spelare i grupperna.

Det gäller att försöka visualisera övningen och bilda sig en uppfattning om spelarnas utgångslägen, rotationer, numerärer, ytans storlek, avstånd med mera