Att leda en övning

Det här ska du tänka på när du leder en övning

KOM IGÅNG SNABBT!

Målet är att komma igång med din övning inom två minuter.

1. Förbered ytan

Förbered (“duka”) din övningsyta med koner, mål, västar etc. Förbered även för eventuella övergångar mellan varianter eller progressioner av övningen.

 Ett vanligt misstag är att glömma västarna

2. Kort introduktion av övningen

Berätta kort om vad vi ska träna på i övningen (övningens kärna) och skapa sammanhang.

Exempel: 

“I den här övningen ska vi  träna på att riktningsförändra som Neymar”

“Här ska vi arbeta med en fas i spelet som kallas för omställning. Vi ska träna på att ställa om från försvar till anfall och komma till avslut – så snabbt som möjligt.”

 Förklara endast VAD vi ska träna på, inte HUR övningen går till. Är det första gången du träffar spelarna är det viktigt att du berättar vad du heter men lägg inte mer tid på en introduktion av dig själv.

3. Placera ut spelarna och visa övningen

Börja med att få ut spelarna på plats i övningens utgångslägen innan du visar och förklarar hur övningen går till.

Visa uppstart och genomförande samtidigt som du förklarar hur övningen går till.

 Det är meningslöst att först förklara hur övningen går till och sedan visa den. Det stora flertalet spelare kommer inte att förstå innan du har visat.

4. Pröva övningen

Låt spelarna inledningsvis pröva övningen samtidigt som du stöttar spelarna och ser till att de förstår hur övningen fungerar. Du ska justera och anpassa övningen efter gruppens nivå och behov.

5. Öva - driv övningen och inspirera
GE ENERGI

Driv på spelarna genom att använda din röst och höras, använda ditt kroppsspråk och synas samt vara i rörelse genom att ta många steg

BERÖM
Om du känner dig osäker på vad du ska säga, inspirera och håll liv i övningen genom att berömma lyckade aktioner utifrån vad vi tränar på i övningen (övningens kärna). Beskriv vad som är bra när du ger beröm!
INSTRUERA

Ta tillfället att pausa och gå in och ge korta instruktioner ur övningsprogrammet. Hylla lyckade aktioner som uppstår i övningen eller identifiera saker som ofta gör att gruppen inte lyckas.

 

SÄKRA INTENSITETEN

Under övningen är det viktigt att vakta aktivitetsgraden genom att t.ex använda fler övningsytor, anpassa numerären i spel, korta ner leden. Du ska säkerställa att du/spelarna alltid har tillgång till bollar för snabb igångsättning av nästa boll.

 

 Bli inte en åskådare. Du är central för att hålla liv, energi, glädje och lärande igång i övningen.

6. Variera och utveckla övningen

Gör små förändringar av övningen genom att tex. tävla och räkna poäng, ändra moment, spelarnas utgångspositioner, numerärer i spel. Ofta finns förslag på utveckling (progression) av övningen i programmet, men du måste också vara beredd att bryta ned eller utveckla övningen utifrån gruppens nivå och behov.

 

7. Sammanfatta övningen

Sammanfatta kort  vad vi har tränat på.

Exempel: 

“I den här övningen har vi  tränat på att riktningsförändra som Neymar”

“Vad är viktigt för att lyckas med en sådan riktningsförändring?”

Här får du svar på vad spelarna har tagit med sig och du får också chansen att upprepa eller lägga till saker som kan bidra till lärande.

 Tillåt inte dig själv eller spelarna att prata för länge. Ni har bara någon minut.

Fördjupning

S-T-I-L

Vårt interna förhållningssätt som du som instruktör ska förhålla dig till:

  • Skapa värde
  • Tränarskap
  • Instruktörskap
  • Ledarskap