För oss på SvFA och för dig som instruktör är det viktigt att sortera de begrepp vi använder oss av i färdighetsträning. Genom filmen och texten nedan kan du fördjupa dig i vår begreppssortering av det första tillslaget.

 

 

 

Om det första tillslaget

Det första tillslaget är helt utslagsgivande för spelarens förmåga att med boll skapa och ta vara på tid och yta för sig själv eller för sina medspelare. Genom att bemästra denna färdighet kan spelaren kontinuerligt länka samman aktioner i spelet. Tekniken kan taktiskt hjälpa spelaren att utifrån behov skydda bollen, förlänga  bollinnehavet, slå ut sin motståndare eller att ta yta. För att optimera beslutsförmågan att agera på motståndarens aktioner och att flytta bollen utom räckhåll för dennes press behöver spelaren utveckla både en teknisk grundtrygghet och variationsrikedom i sin bollbehandling. Genom att kombinera det tekniska utförandet att ta in, ta emot eller ta med bollen med rätt beslut i tid och rum tas ett stort steg i spelarens individuella fotbollsutbildning.

Intagningar

 För att en aktion med det första tillslaget ska sorteras som en intagning får inte bollen förflyttas
längre än dess diameter. Denna aktion har traditionellt varit ifrågasatt som spelfördröjande.
Men intagningen är tvärtemot denna uppfattning en helt central individuell
färdighet. 

Genom att ta in och kontrollera bollen kan spelaren 

  • säkerställa lagets bollinnehav
  • ändra rytmen i passningsspelet
  • utöva dominans mot en motståndare
  • reglera motståndarens pressavstånd genom att locka in spelaren och därigenom skapa mer
    tid och plats för medspelare
  • skapa en mer gynnsam länk till nästa aktion i spelet

 För att lyckas med en intagning är det viktigt att om möjligt ha bollen framför sig, så att spelaren kan överblicka spelet och
samtidigt se bollen i sitt perifera synfält. Att titta ner på bollen skapar en sårbarhet som kan undvikas. Ett annat knep för att få tid att söka av spelet är att behålla kontakten med boll efter sin intagning. Genom att med foten känna och lokalisera bollen kan spelaren frigöra synen för att söka av motståndare, medspelare, ytor och linjer.

 Det finns tre fundamentala intagningar som ska behärskas, med insidan av foten, med utsidan av foten och med sulan. En bra rytm för att träna på intagningar är att jobba med aktioner på tre tillslag, där spelaren tar in, flyttar och passar boll. Sträva efter att träna på att göra detta med båda fötter och med olika delar av foten.

 

 

Mottagningar

 En mottagning definieras som en aktion där spelaren med sitt första tillslag flyttar bollen framåt eller snett framåt mot den
riktning som bollen kommer ifrån. Att flytta boll kräver en avsökande förberedelse där spelaren säkerställer att det finns yta samt att det finns en taktisk fördel av att ta yta i sitt första tillslag. I utförandet behöver tillslagets längd och riktning kopplas till matchsituationens krav och möjligheter. 

Det finns fyra fundamentala mottagningar som spelaren ska bemästra.

Den första mottagningen genomförs med insidan av arbetsfoten genom att spelaren ”stänger” höften. Bollen förflyttas förbi
en tänkt centrumlinje där nästa aktion oftast utförs av den andra foten.

Den andra mottagningen genomförs också med insidan av arbetsfoten, men denna gång genom att spelaren ”öppnar” höften.
Nästkommande aktion utförs oftast av samma arbetsfot.

Den tredje mottagningen genomförs med utsidan av arbetsfoten genom att benet förs utåt från centrumlinjen. En förutsättning för att lyckas med denna mottagning är ett förarbete i positionering. En bra grundregel är att spelaren ska förhålla sig till den
inkommande bollen så att valet av arbetsfot kan göras sent och på så sätt kopplas till spelsituationen. För att hitta rätt vinkel och maximera sin balans ska spelaren sträva efter att placera sig så centralt som möjligt i bollbanan.

Den fjärde mottagningen genomförs med insidan av arbetsfoten bakom isättningsfoten. Genom att lägga an och gömma bollen bakom isättningsfoten kan den skyddas.

 

 

Medtagningar

En medtagning definieras som en aktion där spelaren med sitt första tillslag flyttar bollen bakåt eller snett bakåt mot den riktning som bollen kommer ifrån. Att flytta boll till en ny spelyta i enny spelriktning ställer stora krav på förberedelsearbetet. Spelaren behöver söka av såväl ytan närmast sig som spelet i stort med hjälp av en mekanisk huvudvridning. I utförandet behöver tillslagets längd och riktning kopplas till matchsituationens krav och möjligheter.

Det finns fyra fundamentala medtagningar:

Den första medtagningen genomförs medinsidan av arbetsfoten genom att spelaren via en inåtrotation ”stänger” höften och flyttar bollen runt och förbi sin isättningsfot. På det sättet kan isättningsfoten användas för att gömma och skydda bollen.

Den andra medtagningen genomförs medinsidan av arbetsfoten genom att spelaren via en kraftig utåtrotation ”öppnar” höften och flyttar bollen i den nya spelriktningen.

Den tredje medtagningen genomförs med utsidan av arbetsfoten genom en utåtrotation i höften. För att öka utgångsvinkeln kan rotationen i höften göras mer kraftfull.

Den fjärde medtagningen genomförs med insidan av arbetsfoten bakom isättningsfoten.