Här går vi igenom snärtskottet – från introduktion av grunderna i vristjonglering till tekniska detaljer i skottet.

Viktigt! Anpassa progressionerna i träningen efter spelarnas förkunskaper. Många av spelarna vi tränar är inte mottagliga för att instrueras i det tekniska utförandet av skottet.

Ali om snärtskottet

Ali om snärtskottet

Fotbollens evolutionära utveckling under de senaste decennierna har inte enbart påverkat sportens taktiska innebörd. Den alltmer dominanta pressfotbollens logik i form av en oupphörlig kamp om tid och yta har även påverkat fotbollens tekniker. Det tydligaste exemplet utgörs av skottekniken där en värdering av spelarens skicklighet idag handlar minst lika mycket om förmågan att i trånga situationer avlossa skottet som dess hårdhet och precision. Här är snärtskottet vida överlägset. Den explosiva och resurseffektiva biomekaniken i ett snärtskott ger en optimerad teknik för den moderna fotbollens kravanalys. Snärtskottet utgör också en grundplåt för tillslaget som därefter successivt kan utvecklas till andra tillslagstekniker i spelarens register.

Snärtskottet är:

  • Snabbt
  • Yteffektivt
  • Fysiologiskt resurseffektivt
  • Mindre beroende av bollens position relativt skytten
  • Mindre beroende av bollens position relativt motståndaren
  • Grunden för andra skottekniker