Samlade övningar

Övningarnas övning

Organisation

En kvadrat vars storlek är anpassad utifrån spelarnas förkunskaper dukas med åtta koner enligt skiss. Alla spelare på samma yta med mycket trafik, för att öka komplexitet samt för att öka kravställningen på perception. Spelarna organiseras på tre med en boll i varje arbetslinje och arbetar i ”hashtagformation” (#). Om numerären är avvikande kan fyra spelare arbeta i maxläget. Välj då fyra spelare med större förkunskaper.

Anvisningar

Bollhållare driver till spelare på motsatt sida i samma arbetslinje och utför styrda bollkoordinationer/moment. Därefter lämnas bollen över till spelaren på tur. Rotation inom sin egen arbetslinje.

 

Breakdown

Organisation
Organisera en plan anpassad för 2v2 med små mål och färgkodade koner på sidlinje samt i en diagonal på förlängda mållinjen. Två lag indelas och respektive lag utgår ifrån laget två utgångslägen.

Anvisningar
Bollar och därmed igångsättning från laget med initiativ genom passning från läget på förlängda mållinjen. Samtidigt kliver förste spelare från motståndarlagets respektive utgångslägen in på spelytan för att försvara, bryta och göra kontringsmål.
Om bollen går i mål får laget med initiativet, dvs det lag som gjort mål, fortsätta på ny boll från tränaren. Om bollen går död gäller samma sak dvs laget med initiativet (t ex det lag som skulle fått inkastet) fortsätter anfalla. Vid särskilt korta spel kan tränaren ropa “samma gäng” varpå samma spelare spelar vidare med ny boll. Därför är det viktigt att tränaren har några bollar i sin besittning.

Effektivisera genom att hjälpa till med de snabba igångsättningarna och extrabollarna . Variera genom att dels jobba på båda sidor, men framförallt genom att ändra mönster för igångsättning. Exempelvis kan boll starta på sidlinjen, alternativt villkora ett uppspel och tillbakaspel eller släpp helt fritt . Anpassa spelytans storlek och typ av igångsättning kopplat till förkunskaper, som nedbrytning kan bollen drivas in.

Instruktioner
– hitta fria ytor med och utan boll
– vandra med blicken mellan bollen och spelet
– maxlöpningar ökar chansen för att bli spelbar
– nödutgångar för att skydda bollinnehavet
– glöm inte spelets idé, 2v2 är en bra målchans och ska förvaltas snabbt
– skapa yta genom att hota passning till medspelare eller genom skottfinter
– värdera passningar på kropp eller yta

Överlappsspel

Organisation
En mindre plan anpassad för 2v2 dukas med små mål. Två lag delas upp och respektive lag utgår i två led från det egna lagets hörn. Bollar vid tränaren som har utgångsposition vid mittlinjen.

Anvisningar
Tränaren sätter igång bollen med spel till det ena laget som startar ett anfall mot det andra laget som flyttat upp när bollen spelades igång. Vid brytning av försvarande lag fortsätter matchen. Bollen spelas tills den är i mål eller död. Vid mål eller död boll är matchen slut. Samtliga spelare går av och nya kommer in. Om bollen går i mål får laget med initiativet, dvs det lag som gjort mål, fortsätta på ny boll från tränaren. Om bollen går död gäller samma sak dvs laget med initiativet (t ex det lag som skulle fått inkastet) fortsätter anfalla. Vid särskilt korta spel kan tränaren ropa “samma gäng” varpå samma spelare spelar vidare med ny boll. Rotation mellan lagets två utgångslägen.

A) Den medspelare som inte fått passning av tränaren måste löpa runt eget mål. Mottagaren ska överleva tills medspelaren är i understödsposition för överlappning.

B) Mottagaren passar sin medspelare för att därefter löpa runt eget mål. Bollhållaren ska överleva tills medspelaren är i understödsposition för överlappning.

Instruktioner
– utmana eller invänta understöd i form av överlappande löpning
– driv ut på fri yta för att skapa plats för understödsspelaren
– driv ut på fri yta för att flytta på försvarsspelare
– värdera passning på kropp eller yta
– se boll, spelare och yta
– använd medspelare genom att hota och häva passning
– maxlöp i din överlappande löpning
– kommunicera både verbalt och icke verbalt genom tydliga löpningar
– värdera att löpa igenom eller utanför motståndarna
– skydda boll när så behövs för att ge tid till understödsspelarens löpning

Press i vinkel

Organisation
Två ytor anpassade för spel 1v1 dukas med två hörnmål på ena kortsidan. Spelarna fördelas på fyra utgångspositioner där försvararsleden utgår mellan de två hörnmålen på respektive yta och anfallsleden placeras på motsatt sida. Bollar vid försvarsleden. Tränaren positionerar sig så att båda ytor kan överskådas. Räkna poäng, spelare som släpper in minst mål vinner.

Anvisningar
A) Igångsättning från försvarsspelare med en passning rakt över till anfallsspelaren. Efter igångsättning måste försvarsspelaren löpa igenom valfritt hörnmål och ska därefter försvara bägge målen. Rotation rakt över.

B) Igångsättning från försvarsspelare med en passning rakt över till anfallsspelaren. Efter igångsättning måste försvarsspelaren löpa runt valfritt hörnmål och ska därefter försvara bägge målen. Rotation rakt över.

Progression
Vid brytning ska försvarsspelaren driva boll med kontroll över motsatt linje.

Instruktioner
– hitta rätt löpvinkel in i pressen
– välj en pressvinkel som “stänger” ena målet (styrande press)
– värdera läget att bryta/tackla
– bryt/tackla beslutsamt och med kroppen bakom för kraftutveckling
– använd armarna för att screena, bromsa eller få motståndaren ur balans
– ha hög frekvens i fotisättningar för att undvika att bli ”lång” och hamna ur balans
– jobba med en djup presställning för att kunna utveckla kraft
– ställ om när läge finns

Jaktsäsong

Organisation
En rektangulär yta med plats för tre spelare i arbete dukas med två små mål på ena långsidan. På den andra långsidan markeras två startportar för respektive försvarande lag. En vändningslinje emellan dessa portar markeras helst med en befintlig linje. Tre lag delas in och placeras ut på de tre utgångspositionerna; startlinjen mellan målen samt vid respektive port mittemot målen. Spelarna bildar led. Ett lag servar på tid, därefter sker rotation tills alla lag har fått ett genomförande med serven. Bollar vid anfallande lag inledningsvis. Tävla.

Anvisningar
Spelet startar när första spelaren i det anfallande laget driver in med boll in i spelytan. Anfallaren ska göra mål i något av det två målen, men måste först passera linjen och vända. En försvarare från respektive lag ger sig iväg när bollen är i spel. Dessa måste runda ett mål innan de kan vara aktiva. Vid brytning kan försvararna ta kontringspoäng till sitt lag genom att passa till en medspelare i det egna laget, igenom porten. Spela på tid, exempelvis 2 min. Rotera. Räkna poäng. Varianten illustreras i skissen.

Progression 1 : Igångsättning från tränaren på marken till servande lag.
Progression 2 : Igångsättning från tränaren i luften till servande lag.

Instruktioner
– maxlöp för att vinna tid och yta
– anpassa din bollbehandling (tillslagslängd vid drivning) till situationen
– sökbeteende vid drivning för att välja den mest gynnsamma spelriktningen efter vändning
– vänd så nära passeringslinjen som möjligt för att vinna tid och yta
– ha en nödutgång om ditt första val inte går att genomföra
– utmana mot en yta snarare än en försvarare för flytta motståndaren
– ta läget när det uppstår (spelets idé)
– var beredd att ställa om och återerövra
– välj gynnsam längd och riktning i mottagning/nedtagning på igångsättning från tränare

Följ oss gärna på sociala medier!