Praktisk fördjupning – med inriktning på spelträning

Denna utbildning handlar om hur vi kan laborera med design, uppgift och numerär i spelträning för att nå det vi vill. Dessutom introducerar vi felvända led och den klockan. 

1. FELVÄNDA LED

Organisation:
En cirkel dukas med sex – åtta givna utgångspositioner. Avstånd anpassas efter förkunskaper. Led med maximalt tre spelare per utgångsposition. Övningen kräver aktivt tränarskap i form av nedbrytningar och progressioner.

Anvisningar:
Spelare med boll driver in på ytan, och hittar en passning på den sista spelaren på motsatt sida som i sista stund har skjutit ifrån och frigjort sig från ledet. Rotation efter passning rakt över för att bli ”först” i ledet och skjuta ner alla ett steg alternativt roterar spelarna genom att ställa sig först i sitt eget led.

Genom att vända på leden skapar vi en övningsdesign som tvingar spelarna att frigöra sig från sina led för att bli spelbara. Att vända på leden kan inledningsvis vara svårt för yngre spelare. Ha tålamod och börja med boll i händerna.

2. KLOCKAN

Övningen är komplex och introduceras därför med händerna. Därefter tas bollen ner på marken och vi kan börja fokusera på hur spelarna skickar signaler till varandra vid byten.

Om övningen

Här börjar vi introducera relationer i passningsspelet. Jokern i mitten måste hela tiden jobba med fötterna och sin bröstriktning för att skapa rätt vinklar och höjder i förhållande till spelaren som kommer in.

Om uppiften med en joker

Med två jokrar i mitten som ska hitta relationer mellan varandra kan vi börja prata om vikten av att spela på den bortre spelaren och sedan tillbakaspel för att bli rättvänd

Om uppiften med två jokrar

3. SPEL

Med olika villkor. Anpassa övningens design, uppgift och numerär efter lärandemål.

POWER PLAY

Tränaren styr via kommandon vilket lag som får göra mål. Laget som är i ”power play” strävar efter genombrott och avslut, medan laget som inte får göra mål strävar efter kontroll i form av bollinnehav tills lagets ”fönster” öppnas. Öppna fönster utifrån sökta beteenden, vilket ger förstärkning.

Här kan vi arbeta med att förstärka beteenden kopplat till exempelvis risktagning i passningsspelet och höjden i försvarsspelet beroende på lagets uppgift. Till exempel belönar vi lag vars fönster är stängt och som prioriterar kontroll och passningar med låg risk genom att öppna deras fönster. På samma sätt belönar vi lag vars fönster är öppet och som är framåtlutade, höga i sitt försvarsspel och spelar attackerande genom att fortsatt hålla fönstret öppet.

Om att förstärka rätt beteenden

FRYSBOXEN

För att uppmuntra ett sökt beteende blir spelare ”straffade” av ogynnsamma beteenden. Konsekvenserna syftar till att tydliggöra det egna ansvaret, men även att ställa laget inför obalanser. Exempel kan utgöras av att spelare som slår ut bollen över sidlinjen hamnar i ”på is” i 30 sekunder. Detta påverkar exempelvis risktagandet i passningsspelet. Ett annat exempel kan vara att spelare som slår en felpassning måste sätta sig tills nästa spelare slår en felpassning. Anpassa efter syfte och spelarnas förkunskaper.

Detta villkor passar när du vill träna på ett passningsspel med låg risk. Men även på att identifiera attraktiva ytor vid numerära överlägen och övergå till ett attackerande passningsspel. För yngre spelare är det lämpligt att använda frysboxen medan äldre spelare kan arbeta med att sätta sig på knä för att få träna på att täcka upp/identifiera attraktiva ytor som uppstår.

Om villkoren

KVITTERINGSJAKT

Ett vinnarspel i trelagsprincip där laget i dominans ska försvara sin ledning på utsatt tid. Laget i dominans får inte göra mål. Om motståndarna lyckas göra ett mål slår de ut det dominanta laget och iträder deras roll. Bygg en försvarsmentalitet och förstärk fina försvarsaktioner.

Det här är ett vinnarspel med fokus på försvarsspelet. För yngre spelare handlar det främst om att lyfta värderingen av försvarsinsatserna och skapa en försvarsmentalitet. Med äldre spelare kan vi även addera taktisk förståelse för tex överflyttningar.

Om villkoren

MÅLVÄRDE

Spela ett spel på utsatt tid där varje mål ger det dubbla föregående värdet. Första målet ger 1 poäng, därefter 2, 4, 8 etc. På detta sätt bibehålls energin i spelet och kravet på koncentration ökar i takt med att spelarna blir tröttare.

Syftet med att dubbla målvärdet är att bevara energin genom hela spelet. Matchen lever hela vägen in!

Om villkoren